Phòng Nghỉ

Nhận phòng
Trả phòng
Số khách
Người lớn
Suite Double Room
1.900.000 đ / đêm
5/5
Nội dung viết tóm tắt ra bên ngoài
35  m2
 1
 1
 
Deluxe Quad Room
1.800.000 đ / đêm
5/5
35  m2
 2
 1
 
Deluxe Triple Room
1.500.000 đ / đêm
5/5
35  m2
 2
 1
 
Deluxe Twin Room
1.100.000 đ / đêm
4/5
30  m2
 2
 1
 
Deluxe Double Room
1.100.000 đ / đêm
5/5
30  m2
 1
 1
 
Superior Quad Room
1.680.000 đ / đêm
5/5
35  m2
 1
 1
 
Superior Triple Room
1.350.000 đ / đêm
5/5
30  m2
 2
 1
 
Superior Double Room
950.000đ / đêm
5/5
25  m2
 1
 1
 
Standard Twin Room
800.000đ / đêm
4/5
20  m2
 2
 1
 
Standard Double Room
800.000đ / đêm
4/5
Viết nội dung giới thiệu về phòng này
20  m2
 1
 1